Mødedato: 25-11-2021

Buddy Grenå CTR ApS – diskotekskartel

Resumé

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab har deltaget i et kartel, hvor de har aftalt ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. Diskotekerne har erkendt overtrædelsen af konkurrenceloven og accepteret bøder. Buddy Grenå CTR ApS har accepteret en bøde på 39.000 kroner. Overtrædelsen har for Beta House ApS fundet sted i perioden fra 9. august 2016 til den 24. marts 2020. Overtrædelsen har for Bar 5 ApS fundet sted i perioden fra 9. januar 2014 til den 24. marts 2020.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Reference