Mødedato: 29-08-2022

Make Life Less Complicated & Speakup v/David Munk Møller

Resumé

Fire konkurrerende virksomheder har indgået aftaler om priser og kundedeling i regi af forretningskonceptet
Nye Visioner. Make Life Less Complicated & SpeakUp v/David Munk Møller (tidligere Nye Visioner & SpeakUp v/David Munk Møller) har accepteret en bøde på 55.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra januar 2015 til april 2021.