ØnskeBørn – Aktindsigt

Konkurrenceankenævnet stadfæstet KFST afvisning af en anmodning om aktindsigt i grundlaget for en kontrolundersøgelse. Ankenævnet fandt, at dette ikke afskar virksomheden fra at varetage sine interesser under konkurrencesagen ved styrelsen og den hertil relaterede...

Danskjægerforbund v Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Ved afgørelse af 2. maj 2022 meddelte styrelsen delvist afslag på aktindsigt med henvisning til, at der på daværende tidspunkt ikke var tale om en afgørelsessag, hvori Danmarks Jægerforbund kunne anses som part. I medfør af princippet om meroffentlighed meddelte...

Danmarks Jægerforbund v Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Ved afgørelse af 2. maj 2022 meddelte styrelsen delvist afslag på aktindsigt med henvisning til, at der på daværende tidspunkt ikke var tale om en afgørelsessag, hvori Danmarks Jægerforbund kunne anses som part. I medfør af princippet om meroffentlighed meddelte...

Praktisk vejledning om fortrolige oplysninger

Ved anmodninger om aktindsigt (partsaktindsigt eller egenacces) i konkurrencesager skal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurdere, om sagen omfatter oplysninger, som er fortrolige og eventuelt skal undtages fra retten til aktindsigt. Hvis styrelsen er i tvivl om,...

Tolk mod Konkurrence og Forbrugerstyrelsen III

KFST havde kontaktet en tolk og oplyst om, at styrelsen var blevet opmærksom på en mulig kollektiv boykot rettet mod EasyTranslate. Tolken anmodede herefter om aktindsigt. Styrelsen afviste dette, hvilket ankenævnet stadfæstede. Dog kunne der indrømmes aktindsigt i...