Mødedato: 27-10-2022

Danmarks Jægerforbund v Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resumé

Ved afgørelse af 2. maj 2022 meddelte styrelsen delvist afslag på aktindsigt med henvisning til, at der på daværende tidspunkt ikke var tale om en afgørelsessag, hvori Danmarks Jægerforbund kunne anses som part. I medfør af princippet om meroffentlighed meddelte styrelsen dog aktindsigt i de bilag, der var medsendt klagen, og Danmarks Jøgerforbund havde således modtaget alle dokumenter i sagen. Danmarks Jægerforbund klagede den 16. juni 2022 til Konkurrenceankenævnet over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens delvise afslag på aktindsigt, idet de mente, at være part i en sag. Konkurrenceankenævnet stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse. Den underliggende sag vedrører en klage (af 15. marts 2022) over Danmarks Jægerforbund, der angiveligt, skulle misbrug deres dominerende markedsposition indenfor undervisningsmaterialer til jagttegnskurser i Danmark. Det er uklart om den underliggende sag er lukket.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

Aktindsigt

Udfald

afvist