Mødedato: 16-04-2024

X mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resumé

Virksomhed X, der havde været genstand for en kontrolundersøgelse 26 april 2023, ønskede aktindsigt i navnet på den kilde, som via sin henvendelse til KFST havde udløst kontrolundersøgelsen samt en række andre oplysninger i henvendelsen. Disse var blevet censureret af KFST. Styrelsen afviste anmodningen, hvilket ankenævnet stadfæstet. Det er uklart hvad den underliggende sag vedrører, men sagen synes dog at omfatte konkurrencebegrænsende adfærd indenfor leveringer til biogasanlæg. Endvidere er virksomhed X angivet som en enkeltmandsvirksomhed. Det må antages at sagen fortsat er pågående hos KFST.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

Aktindsigt

Udfald

stadfæstet

Opfølgninger

Sagen verserer fortsat

Litra

Ikke relevant

Typer

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

energi

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant