BEC Financial Technologies

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsendte i november 2022 en Meddelelse om Betænkeligheder til BEC Financial Technologies a.m.b.a’s omkring deres udtrædelsesforhold. Nærmere bestemt havde styrelsen betænkeligheder ved krav om godtgørelse, svarende til 5 års...

Planlagt ændring af DanAvl-systemet

Landbrug & Fødevarer meldt ultimo 2015 ud at organisationen ønsker at ændre forretningsstrukturen i DanAvl, der er det danske avlssystem for svinegenetik. Udmeldingen affødte en del medieomtale og tilsyneladende også flere henvendelser til KFST om mulige negative...

Sag om MasterCards interbankgebyr lukkes

MasterCard besluttede at nedsætte de såkaldte interbankgebyrer. Det sker efter, at KFST i 2014 besluttede at undersøge, om MasterCards fastsættelse af interbankgebyrer var i strid med konkurrenceloven. Samtidig havde EU vedtaget en ny forordning, der i de fleste...