Mødedato: 06-07-2023

BEC Financial Technologies

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsendte i november 2022 en Meddelelse om Betænkeligheder til BEC Financial Technologies a.m.b.a’s omkring deres udtrædelsesforhold. Nærmere bestemt havde styrelsen betænkeligheder ved krav om godtgørelse, svarende til 5 års omsætning, idet dette udgjorde en unødvendig lang binding. Hertil kom at BEC Financial Technologies også dikteret eksklusivitet, dvs. krævet at de tilsluttede banker alene erhvervede IT ydelser fra BEC Financial Technologies. Samlet, og hver især, kunne disse krav skade interbrand konkurrencen, mellem forskellige leverandører af IT ydelser til banker. Efterfølgende lukkede Konkurrencerådet (29. marts 2023), en identisk sag, mod Bankdata mod tilsagn. Da BEC Financial Technologies meddelte styrelsen, at de frivilligt ville tilpasse sine udtrædelsesvilkår til Bankdata sagen, lukkede styrelsen også sagen mod BEC Financial Technologies. Faktum i sagen er kun sparsomt beskrevet i det kortfattet brev, og fx er Meddelelsen om Betænkeligheder ikke offentliggjort. Det må dog antages at BEC Financial Technologies, ligesom Bankdata, leveret IT ydelser til deres medlemmer samt at disse var danske banker og pengeinstitutter. Dette er et horisontalt samarbejde. De præsenteret skadesteorier er dog vertikale, og alene problematisk, hvis konkurrencen rammes negativt. Det sidste analyseres med udgangspunkt i den kontrafaktiske følge analyse, hvilket understreger, at styrelsen ikke per see havde reservationer overfor det horisontale samarbejde mellem en række banker- og pengeinstitutter.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

kl. § 6

Udfald

lukket uformelt