Mødedato: 28-04-2015

Sag om MasterCards interbankgebyr lukkes

Resumé

MasterCard besluttede at nedsætte de såkaldte interbankgebyrer. Det sker efter, at KFST i 2014 besluttede at undersøge, om MasterCards fastsættelse af interbankgebyrer var i strid med konkurrenceloven. Samtidig havde EU vedtaget en ny forordning, der i de fleste tilfælde sænker gebyrerne fra 0,7 til 0,3 procent af transaktionsbeløbet. Forordningen træder i kraft sidst på året. MasterCard har valgt at sænke sine interbankgebyrer pr. 1. april 2015. Set i det lys afsluttede KFST sin konkurrencesag om Mastercards interbankgebyrer.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

lukket uformelt

Opfølgninger

Nej

Brancher

finansiel