Innov Securite mod Protect

Sagen vedrørte bl.a. gyldigheden af en konkurrenceklausul i en forhandleraftale, eller om denne var uforenelige med Artikel 101. Protect A/S er et dansk selskab, der producer og sælger tågekanoner (anvendes til at hindre indbrud), mens Innov Securite fra 2003 til 2021...

Göteborg Energi Gothnet AB och TeliaSonera Sverige AB

Selskaberne Göteborg Energi Gothnet AB og TeliaSonera Sverige AB havde ifølge de svenske konkurrence myndigheder (KKV) “aftalt” at alene Göteborg Energi Gothnet bød på en opgave, mod at TeliaSonera blev underleverandør. I forbindelse hermed lagde KKV til...

Horestas videnbank

Brancheforening for hotel- og restaurationsbranchen (Horesta) anmeldte til KFST en påtænkt modernisering af deres Videnbank mhp. enten en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9, subsidiært en individuel fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1....