Mødedato: 03-03-2022

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt brændstofselskaber for overtrædelser af konkurrenceloven

Resumé

Priserne på benzin og diesel har i en længere periode været ens på tværs af tankstationer og lokalområder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet grundigt og konkluderer, at de ens priser ikke er opstået på grund af overtrædelser af konkurrenceloven.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen