BIOFOS Lynettefællesskabet

Energiselskabet BIOFOS Lynettefællesskabet A/S mente, at have haft en række meromkostninger til el i 2021, som selskabet ønskede, at overvælte på forbrugerne. Vandselskabets priser reguleres efter Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (BEK nr 2291 af...