Mødedato: 04-04-2017

Kendelse af 4. april 2017 – Jorton A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resumé

Jorton A/S, mistænkt for at være medlem af det “fynske byggekartel” var gjort til genstand for en kontrolundersøgelse 6. april 2016. Den 12. april 2016 anmodede virksomheden om aktindsigt i den eller de rejste sager efter reglerne om egen og partsaccess, hvilket blev imødekommet den 12. april 2016. 26. oktober 2016 blev Jorton A/S endvidere politianmeldt af KFST. Dagen efter anmodede Jorton om aktindsigt i de øvrige sager relateret til “Det Fynske Byggekartel”, hvilket KFST afviste. Herefter blev spørgsmålet om aktindsigt indbragt for Konkurrenceankenævnet, der afviste dele af anmodningen og hjemviste andre til fornyet behandling og afgørelse.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

Aktindsigt

Udfald

Hjemvist

Opfølgninger

Delvis hjemvist. Underliggende sag stadig verserende

Brancher

Bygge/anlæg