Mødedato: 19-09-2023

BIOFOS Lynettefællesskabet

Resumé

Energiselskabet BIOFOS Lynettefællesskabet A/S mente, at have haft en række meromkostninger til el i 2021, som selskabet ønskede, at overvælte på forbrugerne. Vandselskabets priser reguleres efter Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (BEK nr 2291 af 30/12/2020), kaldet ØR-bekendtgørelsen. Jf. §§ 11-15 heri kan prisen justeres med en række tillæg, herunder uventet merudgifter. BIOFOS ønskede med henvisning hertil mulighed for at opkræve et mertillæg, der specifikt dækket udviklingen i elpriser. Forsyningssekretariatet afviste dette, idet sekretariatet ikke mente, at elpriserne var steget på en måde, der udgjorde en markant ekstra udgift. . Konkurrenceankenævnet underkendte denne vurdering og hjemviste afgørelsen.