Konkurrencebegrænsende vedtagelse i Team DS kæden

I sagen havde indkøbsforeningen Team DS i hvert fald i knap fem og et halvt år frem til sommeren 2013 koordineret medlemmernes priser på kameraer og tilbehør. Hertil kommer, at foreningen har udvekslet informationer mellem de godt 54 fotohandlere, der er medlemmer, om...

Ulovlig aftale i tagpap-branchen (TOR II)

Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) havde oprettet en (fiktiv) branchestandard for tappap, der i praksis blev anvendt til at holde konkurrenter ude af markedet. Dette skete via...

Fastsættelse og håndhævelse af mindstepriser i stenderkæden

Frisørkæden Stender har modtaget et påbud fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at ophøre med at bestemme mindstepriser for selvstændige indehavere af saloner, der er franchisetagere i Stender-kæden. Stenderkæden er et indkøbs- og markedsføringssamarbejde i form...

Foreningen Danske Revisorers kollegiale regler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt, at bestemmelser i Foreningen Danske Revisorers (FDR) vedtægter om ikke forsøge at sikre sig kollegers opgaver ved at tilbyde sin tjeneste til honorarer, som ligger under medlemmets sædvanlige beregning for tilsvarende opgaver...