Mødedato: 31-05-2017

Ulovlig aftale i tagpap-branchen (TOR II)

Resumé

Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) havde oprettet en (fiktiv) branchestandard for tappap, der i praksis blev anvendt til at holde konkurrenter ude af markedet. Dette skete via forskellige former for offentlige tilkendegivelser om at tagpap kun var sikkert såfremt det fulgte den besluttede standard. Rådet fordømte dette som uforeneligt med konkurrencelovens § 6. Som et særligt forhold indgik, at Konkurrencerådet i 2000 (23/2-2000) havde afvist at gribe indoverfor TOR (se pkt. 371-378), og derved defacto godkendt dette. Konkurrenceankenævnet afviste den 13 juli 2017 at indrømme opsættende virkning og den 3. april 2017, at det skulle indrømmes partsaktindsigt. Derudover havde ankenævnet 12/6-2015 taget stilling til endnu et spørgsmål om aktindsigt, herunder i en række af “klagerne” til KFST. Ankenævnet indrømmede indsigt i nogle af disse, men tiltrådte styrelsens vurdering jf. hvilken det var vigtigt at sikre en grad af anonymitet omkring klager mhp. at imødegå risikoen for represalier. Sagen blev politianmeldt den 28 juni 2017 da Konkurrencerådet ikke mente at TOR havde rettet sig efter påbuddet. Rådet afgørelse blev underkendt at Konkurrenceankenævnet 12/9-2018. 29/4-2020 blev det meddelt at KFST ikke valgte at genåbne sagen, men lukkede den helt. Erstatningssag afgjort i FEB 2022, med afvisning grundet upræcis påstand.