Mødedato: 01-12-2017

Konkurrencebegrænsende vedtagelse i Team DS kæden

Resumé

I sagen havde indkøbsforeningen Team DS i hvert fald i knap fem og et halvt år frem til sommeren 2013 koordineret medlemmernes priser på kameraer og tilbehør. Hertil kommer, at foreningen har udvekslet informationer mellem de godt 54 fotohandlere, der er medlemmer, om priser og andre konkurrenceparametre. Forbrugerne kan have betalt højere priser for kameraer og tilbehør på grund af Team DS’ overtrædelse. Team DS har fået påbud om omgående at ophøre med den ulovlige adfærd og fremover at afstå fra en lignende adfærd. Konkurrencerådet har i forlængelse af afgørelsen besluttet at anmelde Team DS til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med henblik på en strafferetlig forfølgelse. I december 2014 havde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmeldt Team DS til SØIK. Efter drøftelser med SØIK valgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i sommeren 2015 dog at undersøge sagen yderligere. Undersøgelserne har ført til Konkurrencerådets afgørelse og genanmeldelsen af Team DS til SØIK. Team DS har godt 50 medlemmer, som er selvstændige fotohandlere. Langt de fleste er med i PhotoCare-kæden, mens de resterende medlemmer er frie selvstændige fotohandlere og kapitalkæden Japan Photo. Stadfæstet af ankenævnet 21/12-2018. Team DS accepteret i august 2019 en bøde på 1,3 millioner kroner samt 100.000 til en ledende medarbejder. Ved fastsættelsen af bøden blev der lagt særlig vægt på foreningens betalingsevne og soliditet. Der er desuden foretaget en konkret vurdering af Team DS’s ganske særlige forhold.