Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand

Siden etableringen af Dansk Retursystem A/S i 2000 havde KFST modtaget en del klager. Da KFST samtidig netop havde vurderet en aftalt, anmeldt af Dansk Retursystem A/S (se Restaftale for Dansk Retursystem, Konkurrencerådet 17/12-2003), fandt styrelsen det naturligt,...

DTL’s klage over taksterne på Storebæltsforbindelsen

Dansk Transport og Logistik (DTL) klagede over, at Storebæltsforbindelsens takster indebærede ulovlig krydssubsidiering mellem broens vej- og banedel. Vejdelens brugere finansierer en uforholdsmæssig stor del af tilbagebetalingen af Storebæltsforbindelsens...

Madudbringningsordning i Sydals Kommune

Konkurrencestyrelsen afviste at rette henvendelse i medfør af konkurrencelovens § 2, stk. 5 til Socialministeriet i anledning af at Sydals Kommune ikke indregnede moms i prisen for deres madudbringsordning. De udgifter, som kommunen havde i forbindelse med køb af...

Klage over ølmoderationsordningen

Styrelsen afviste at behandle klage over ølmoderationsordningen. Moderationsordningen indebar, at mindre bryggerier med en produktion på under 200.000 hl pr. år kan modtage afgiftslettelse for øl fremstillet med et ethanolindhold på over 2,8 pct. vol. eller derover....