Mødedato: 28-02-2001

Det danske naturgas marked – Henvendelse i medfør af konkurrencelovens § 2, stk. 5

Resumé

I forbindelse med Konkurrencerådet behandlign af fusionen mellem DONG Naturgas A/S’ og Naturgas Sjælland I/S (godkendt 28/2-2001) analyseret rådet konkurrencen i det danske naturgasmarked. Rådet fandt bl.a. at dette marked manglede konkurrence, idet det var præget af en stor aktør, DONG, samt en række regionale selskaber, der ikke konkurreret med hinanden. Rådet noteret endvidere at dette delvis kunne henføres til fraværet af frie kunder i markedet. Dels var markedet kun delvis åbnet og dels var en del af de kunder, som i principet var frie, bundet til DONG kontraksmæssigt. Konkurrencerådet anbefalede derfor miljø- og energiministeren at foreslå Folketinget, at det danske naturgasmarked åbnes mere end de 30-43 pct., der var en følge af naturgasforsyningslovens § 8. Ministeriet svaret den 23/5-2001 og afviste at gennemføre yderligere kvantitative markedsåbninger, men var dog posittive overfor kvalitative åbninger. Desuden henvidste ministeren til, at Kommisionen var i gang med at behandle et lovforslag, og ville afvente dette.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

Problem

Opfølgninger

§2, stk. 5 henvendelse

Litra

§2, stk. 5.

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Naturgas/Miljø

Samhandeler

Ja