Mødedato: 29-08-2001

Madudbringningsordning i Sydals Kommune

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at rette henvendelse i medfør af konkurrencelovens § 2, stk. 5 til Socialministeriet i anledning af at Sydals Kommune ikke indregnede moms i prisen for deres madudbringsordning. De udgifter, som kommunen havde i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser til madordningen, kunne i henhold til bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning blive refunderet.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 5.

Skadesteorier

Statsstøtte

Brancher

Madudbringning

Samhandeler

Ikke angivet