SBS Discovery Media Sweden Holding AB og Nordic Television AB

Transaktionen omfattede at SBS Discovery Media Sweden Holding AB erhvervede Nordic Television AB (NTV) fra Bonnier Holding AB. Begge var aktive i forhold til udbuddet af tv-kanaler i Danmark samt i tilknytning hertil indkøb af tv-rettigheder, indkøb af ekstern...

Mecoms overtagelse af Wegene

Sagen vedrører Mecoms overtagelse af Wegene. Fusionen blev senere hen godkendt. Ved vurderingen af fusionen lagde Konkurrencestyrelsen til grund, at de to selskaber ikke i Danmark var aktive på det samme produktmarked. Wegener er et nederlandsk medieselskab. Indtil...

Etablering af Arealudviklingsselskabet I/S

Sagen vedrører etableringen af Arealudviklingsselskabet I/S, der udgør et joint venture mellem Transport- og Energiministeriet og Københavns Kommune. Etableringen af Arealudviklingsselskabet sker ved en sammenlægning af alle arealudviklingsaktiviteter i...