Mødedato: 27-05-2015

SBS Discovery Media Sweden Holding AB og Nordic Television AB

Resumé

Transaktionen omfattede at SBS Discovery Media Sweden Holding AB erhvervede Nordic Television AB (NTV) fra Bonnier Holding AB. Begge var aktive i forhold til udbuddet af tv-kanaler i Danmark samt i tilknytning hertil indkøb af tv-rettigheder, indkøb af ekstern produktion, engrosdistribution af betalingstv-kanaler og salg af tv-annoncering. Derudover er Discovery også aktiv inden for detaildistribution af tv-kanaler via virksomhedens streaming-platform nutv.dk. Aktuelt havde Discovery 12 tv-kanaler i Danmark, bl.a. Kanal 4, Kanal 5, 6’eren, Discovery Channel og Eurosport 1 og 2, mens NTV havde Canal 8 Sport og Canal 9. Det var disse to kanaler, som Discovery overtog med fusionen. Discovery vil efter fusionen sammenlægge Canal 8 Sport og Eurosport 2 til en ny kanal og derved reelt kun opnå en ekstra kanal i fusionsscenariet sammenlignet med det kontrafaktiske scenarie. Indenfor alle de berørte markedssegmenter er TV 2 og MTG de to største aktører, og Discovery er den tredjestørste spiller. NTV har derimod en relativ lille markedsandel og KFST vurdering var tilmed, at NTV ville forlade markedet, da en række af dets aktuelle rettigheder var ved at udløbe. Det mest sandsynlige kontrafaktiske scenarie til fusionen var derfor, at NTV lukkede, og at Discovery ikke åbner en eller flere nye kanaler. På ingen af de de horisontalt berørte markeder ville Discovery således opnå en markedsandel på over 25 pct. (bortset fra et evt. alternativt afgrænset marked for engrossalg af basis betalingstvkanaler, hvor markedsandelen vil være [25-35] pct.), og i øvrigt ville tilvæksten være begrænset. Det sidste, da NTV ikke havde væsentlige rettigheder og i øvrigt stod til lukning, såfremt fusionen ikke blev gennemført. KFST bemærkede dog, at på markedet for engrosdistribution af betalingstv-kanaler var markedsandele ikke altid retvisende for de forskellige aktørers markedsstyrke pga. betydningen af premiumrettigheder. Det betød, at Discovery, som var i besiddelse af premium fodboldrettigheder, havde en større markedsmagt, end hvad virksomhedens markedsandel på ca. [15-25] pct. normalt vil indikere. I nærværende sag, hvor Discovery i forvejen har et meget stort antal kanaler og alene forøger sin portefølje med netto én kanal , vil det efter KFSTs opfattelse være betydningen af det indhold, som er på Canal 8 Sport og Canal 9, der kunne øge risikoen for ”bundling”. Dette forudsatte dog, at Discovery indkøbte yderligere premiumrettigheder, hvilket isoleret set ikke vedrørte fusionen. KFST fandt derfor ikke risiko for ensidige virkninger som følge af fusionen. Ej heller fandt KFST risiko for koordinerede virkninger grundet fusionen. Bla. kunne der henvises til, at NTV formentlig allerede ville forlade markedet, hvorfor fusionen isoleret set kun øgede koncentrationen i markedet marginalt. KFST kunne derfor godkende fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1 jf. stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 1 jf. stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Medier (tv)

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

(i) Markedet for indkøb af tv-rettigheder, (ii) Markedet for engrosdistribution af betalingstv-kanaler, og (iii) Markedet for salg af landsdækkende tv-annoncering.