Mødedato: 30-08-2007

Mecoms overtagelse af Wegene

Resumé

Sagen vedrører Mecoms overtagelse af Wegene. Fusionen blev senere hen godkendt. Ved vurderingen af fusionen lagde Konkurrencestyrelsen til grund, at de to selskaber ikke i Danmark var aktive på det samme produktmarked. Wegener er et nederlandsk medieselskab. Indtil 2006 har Wegener haft aktiviteter i Danmark inden for direct marketing. I dag har Wegener ingen aktiviteter på det danske marked. Wegener udgjorde derfor hverken en aktuel eller en potentiel konkurrent til Mecom på det danske marked. Som følge heraf fandt styrelsen ikke, at fusionen ville hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Konkurrencestyrelsen godkendte således fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 1 jf. stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Avis/blad

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet