Ritzaus Bureaus levering af nyhedstjeneste (Ritzau IV)

Sagen vedrører en aftale mellem Ritzaus Bureau I/S og selskabets interessenter om pligt for disse til at aftage Ritzaus generelle nyhedstjeneste. KFST gennemførte en foreløbig undersøgelse af hvorvidt dette kunne udgøre en konkurrencebegrænsende aftale i strid med...

Fritz Hansen A/S’ partneraftale

På baggrund af en TV-udsendelse (“Magasinet Penge” ) havde konkurrencestyrelsen åbnet en sag vedr. Fritz Hansens A/S’s partneraftaler. Styrelsen fandt særligt problemer ved brugen af visse samtykkeklausuler, mindstekøbskrav og rabatordninger, der...

Klage over SIS International a/s

I sagen havde CJC-gruppen klaget til Konkurrencestyrelsen over, at SIS International a/s havde opsagt to af selskabets datterselskaber som forhandlere af undervisningsmøbler. Konkurrencestyrelsen vurderede klagen over opsigelsen i relation til konkurrencelovens to...