Mødedato: 26-03-2003

Klage over SIS International a/s

Resumé

I sagen havde CJC-gruppen klaget til Konkurrencestyrelsen over, at SIS International a/s havde opsagt to af selskabets datterselskaber som forhandlere af undervisningsmøbler. Konkurrencestyrelsen vurderede klagen over opsigelsen i relation til konkurrencelovens to forbudsbestemmelser, jf. konkurencelovens §§ 6 og 11. Styrelsen meddelte efterfølgende klageren, at styrelsen ikke fandt, at der forelå overtrædelser af konkurrencelovens bestemmelser.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§§ 6 og 11

Brancher

Virksomhed

Samhandeler

Ja