Mødedato: 18-06-2003

Klage over Danmarks Apotekerforenings lancering og drift af internetportalen sundhed.dk

Resumé

Konkurrencestyrelsen behandlede en klage over, at Danmarks Apotekerforening havde etableret, markedsført og drevet en internetportal med oplysninger om sundhed og sygdom mv. Portalen – sundhed.dk – var ikke finansieret via reklameindtægter, men via egne midler. Klagen kom fra ejeren af en tilsvarende portal, sundhedsguiden.dk, og ejeren af netdoktor.dk tiltrådte efterfølgende som klager i sagen. Disse var dog til forskel drevet via. reklameindtægter. Det var klagernes opfattelse, at Apotekerforeningens mulighed for via sin formue at drive en sundhedsportal på andre markedsvilkår end andre portaler havde skadelige virkninger for de reklamefinansierede sundhedsportalers mulighed for at tiltrække brugere og dermed også annoncører, og at foreningens dispositioner og aftaler vedrørende sundhed.dk derfor var i strid med konkurrencelovens § 11 og § 6. Konkurrencestyrelsen fandt det tvivlsomt at dette var tilfældet, men lod spørgsmålet stå åbent, da det var styrelsens vurdering, at Apotekerforeningens adfærd og aftaler ikke var i strid med konkurrenceloven, selv om et sådant marked måtte lægges til grund, og selv om Apotekerforeningen måtte antages at indtage en dominerende stilling på et sådant marked. Konkurrencestyrelsen afviste slutteligt sagens klagepunkter.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§§ 6 og 11

Skadesteorier

Predatory pricing

Brancher

Apoteker

Samhandeler

Ikke angivet