Danish Crowns vedtægter

Sagen vedrørte Danish Crowns vedtægter. Styrelsen meddelte i pågældende anledning en ikke-indgrebserklæring til Danish Crowns vedtægter efter konkurrencelovens § 9, idet disse ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6. Vedtægterne var vedtaget d. 12....

Ticans vedtægter

Indledningsvist bemærkes det, at Tican var et svineslagteri med en omsætning i 1998/99 på 1,1 mia. kr. Konkurrencestyrelsen meddelte en ikke-indgrebserklæring til Ticans vedtægter efter konkurrencelovens § 9, idet disse ikke faldt ind under forbudet i...

Steff-Houlbergs vedtægter

Konkurrencestyrelsen har meddelt en ikke-indgrebserklæring til Steff-Houlbergs vedtægter efter konkurrencelovens § 9, idet disse, efter de oplysninger som styrelsen har kendskab til, ikke falder ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6. Vedtægterne er anmeldt 24....

SPF-selskabet

Konkurrencestyrelsen meddelte i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1 SPF –selskabet at de ændringer, som selskabet ville foretage med virkning pr. 1. januar 2000 vedr. SPF-kontrakten, lå inden for den af 16. juni 1999 meddelte fritagelse med varighed indtil 31....

Henvendelse vedr. Danish Crowns vedtægtsændring

Sagen vedrørte en henvendelse vedrørende Danish Crowns vedtægtsændring. Styrelsen har efterfølgende meddelt en andelshaver i Danish Crown, at selskabets bestemmelser om ikke at forrente andelshavernes indskud på de personlige konti, ikke er konkurrenceforvridende...