Mødedato: 29-11-2000

Steff-Houlbergs vedtægter

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt en ikke-indgrebserklæring til Steff-Houlbergs vedtægter efter konkurrencelovens § 9, idet disse, efter de oplysninger som styrelsen har kendskab til, ikke falder ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6. Vedtægterne er anmeldt 24. juni 1998. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at Andelshaverne har leveringspligt, men det må tillægges vægt, at andels-haverne kan træde ud af selskabet med 2 års varsel til udgangen af en måned. På den baggrund fin-der styrelsen, at pligten til eksklusiv levering ikke er omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der er desuden lagt vægt på, at Andelshaverne forpligter sig til at indskyde kapital i selskabet. Denne udbetales over 5 år ved udtræden. Bindingen af andelshavernes kapital i selskabet kan efter styrel-sens vurdering ikke antages at indebære nogen mærkbar begrænsning af konkurrencen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Slagteri (Svin)

Samhandeler

Ikke angivet