Mødedato: 29-11-2000

Henvendelse vedr. Danish Crowns vedtægtsændring

Resumé

Sagen vedrørte en henvendelse vedrørende Danish Crowns vedtægtsændring. Styrelsen har efterfølgende meddelt en andelshaver i Danish Crown, at selskabets bestemmelser om ikke at forrente andelshavernes indskud på de personlige konti, ikke er konkurrenceforvridende eller i strid med konkurrenceloven. Styrelsen fandt ikke, at det forhold, at beslutningen om bindingen af andelshavernes kapital ikke blev sendt til urafstemning blandt medlemmerne, var i strid med konkurrenceloven.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Slagteri (Svin)

Samhandeler

Ikke angivet