Klage over FSR’s regler om kvalitetskontrol

Konkurrencerådet havde den 17/12-1997 behandlet en klage over FSR’s regler om kvalitetskontrol, men fundet at der ikke var grundlag for at gribe ind under det daværende regelsæt. I forbindelse med den nye konkurrencelov genfremsatte klager sin klage, men...

Anmeldelse af FSR’s regler om kvalitetskontrol

Konkurrencerådet fandt, at Foreningen af Statsautoriseredee Revisorers (FSR) anmeldte regler om en kvalitetskontrolordning ikke faldt ind under forbudet i KL § 6, hvorfor den kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at...