Anmeldelse af FSR’s regler om kvalitetskontrol

Konkurrencerådet fandt, at Foreningen af Statsautoriseredee Revisorers (FSR) anmeldte regler om en kvalitetskontrolordning ikke faldt ind under forbudet i KL § 6, hvorfor den kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at...

Klage over FSR’s regler om kvalitetskontrol

Konkurrencerådet havde den 17/12-1997 behandlet en klage over FSR’s regler om kvalitetskontrol, men fundet at der ikke var grundlag for at gribe ind under det daværende regelsæt. I forbindelse med den nye konkurrencelov genfremsatte klager sin klage, men...