Mødedato: 29-04-1998

Klage over FSR’s regler om kvalitetskontrol

Resumé

Konkurrencerådet havde den 17/12-1997 behandlet en klage over FSR’s regler om kvalitetskontrol, men fundet at der ikke var grundlag for at gribe ind under det daværende regelsæt. I forbindelse med den nye konkurrencelov genfremsatte klager sin klage, men Konkurrencerådet fandt fortsat ikke grundlag for indgreb. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at FSR’s kvalitetskontrolordning 1) alene havde til formål og følge, at medlemmerne fastholder og forbedre det kvalitetsniveau, loven foreskriver for udøvelse af statsautoriseret revisorvirksomhed, 2) var tilrettelangt, så den ikke er mere omfattende end nødvendigt for at nå målet og 3) ikke indebar nogen konkurrencebegrænsning, hverken mellem FSR-medlemmerne indbyrdes eller i relation til ikke-medlemmer. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådet afgørelse af 29. april 1998. Ankenævnet fandt ikke, at medlemskab af FSR efter de aktuelle forhold var af særlig betydning for adgangen til eller positionen på markedet for statsautoriserede revisorers ydelser.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Revisorydelser

Samhandeler

Ikke angivet