Mødedato: 29-04-1998

Anmeldelse af FSR’s regler om kvalitetskontrol

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Foreningen af Statsautoriseredee Revisorers (FSR) anmeldte regler om en kvalitetskontrolordning ikke faldt ind under forbudet i KL § 6, hvorfor den kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at FSR’s kvalitetskontrolordning 1) alene havde til formål og følge, at medlemmerne fastholder og forbedre det kvalitetsniveau, loven foreskriver for udøvelse af statsautoriseret revisorvirksomhed, 2) var tilrettelangt, så den ikke er mere omfattende end nødvendigt for at nå målet og 3) ikke indebar nogen konkurrencebegrænsning, hverken mellem FSR-medlemmer indbyrdes eller i relation til ikke-medlemmer. Sag om aktindsigt behandlet af ankenævnet ved kendelse af 18/12-1998.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Revisorydelser

Samhandeler

Ikke angivet