SE’s køb af Boxer

Transaktionen omfattede SE køb af Boxer. SE er et sydjysk andelsselskab, der blandt andet ejer Stofa, mens Boxer hidtil var ejet af den svenske stat gennem koncernen Teracom Group AB. Både Stofa og Boxer er aktive på markederne for indkøb af tv-kanaler, distribution...

Milliongevinst ved frit tv-valg i boligforeninger

Et bredt politik flertal vedtog i 2015 en vækstpakke ”Danmark helt ud af krisen”. Et af initiativerne heri var igangsættelse af en analyse af, om mere frit valg af tv-leverandør vil føre til bedre og billigere tv-løsninger for forbrugerne. En af KFST bestilt analyse...

TDC’s overdragelse af sendemaster mv. til DR og TV2

Sagen vedrører TDC’s overdragelse af sendemaster mv. til et af DR og TV2 oprettet interessentskab samt TDC’s overdragelse af medarbejdere mv. til et af DR og TV2 oprettet serviceselskab. Overdragelsen af master til interessentskabet bevirker, at DR og TV2 gennem...