Mødedato: 29-08-2001

TDC’s overdragelse af sendemaster mv. til DR og TV2

Resumé

Sagen vedrører TDC’s overdragelse af sendemaster mv. til et af DR og TV2 oprettet interessentskab samt TDC’s overdragelse af medarbejdere mv. til et af DR og TV2 oprettet serviceselskab. Overdragelsen af master til interessentskabet bevirker, at DR og TV2 gennem interessentskabet kommer til at indtage en dominerende stilling på markedet for høje placeringer på de overdragne sendemaster. Disse placeringer benyttes i dag til udsendelse af TV. Overdragelsen vil dog ikke få nogen væsentlig indvirkning på den faktiske eller potentielle konkurrence, hvorfor konkurrencen ikke hæmmes betydeligt. Oprettelsen af selskaberne udgjorde ikke en fusion i konkurrencelovens forstand, idet der ikke var tale om et selvstændigt fungerende joint venture, jf. § 12 a, stk. 2. Omdannelsen i 2008 blev derimod anset som sådan og derfor anmeldt og godkendt af rådet.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Medier (distribution)

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

TV og høje placeringer af sendemaster