Mødedato: 31-10-2001

Aftale mellem DBU og TV2/DR om tv- og radiorettigheder til dansk landsholdsfodbold

Resumé

Konkurrencerådet afviste at indrømme TV2, Danmarks Radio og DBU en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9 for et anmeldt aftalesæt vedr. transmissioner af danske fodboldskampe. Konkurrencerådet fandt, at aftalelængden (8 år) gjorde at den faldt ind under KL § 6, stk. 1, idet aftalen indeholdte en eksklusivbestemmelse. Ej heller kunne der indrømmes individuel fritagelse jvf. KL § 8. Rådet udstedte herefter påbud om at aftalen skulle ophæves.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. § 16, stk. 1

Brancher

Medier (distribution)

Samhandeler

Ikke angivet