Klage over DanAvl systemet

Konkurrencerådet fandt, på baggrund af klage, at Dansk Svineproduktion (DSP) særlige vilkår for Salgs- og Eksportforeningen for Avlssvin (SEA) DSP stillede som vilkår for Dan-avl besætninger, krævede forhåndsgodkendelse af køberne, var betænkelige i henhold til...

SPF anmoder om forlængelse af fritagelse

Konkurrencestyrelsen forlængede fritagelsen, som Konkurrencerådet gav SPF-selskabet vedr. deres aftalesæt. Vedtægterne fandtes at være omfattet af KL § 6, men det blev vurderet betingelserne i KL § 8, stk. 1, blev opfyldt. Fritagelsen blev forlænget med 5...

SEA fik forlænget fritagelse

Konkurrencestyrelsen forlængede fritagelsen, som Konkurrencerådet gav SEA vedr. dennes vedtægter. Vedtægterne fandtes at være omfattet af KL § 6, men det blev vurderet betingelserne i KL § 8, stk. 1, blev opfyldt. Fritagelsen blev forlænget med 5 år.

Svineavlssystemet DanAvl

Konkurrencerådet fandt, at vedtægterne for Salgs- og eksportforeningen af avlssvin for avls- og opformningsarbejdet (SEA), det blev udført under forretningskendetegnet DanAvl, ikke var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, med undtagelse af tre bestemmelser. To af...