Mødedato: 20-12-2006

Klage over DanAvl systemet

Resumé

Konkurrencerådet fandt, på baggrund af klage, at Dansk Svineproduktion (DSP) særlige vilkår for Salgs- og Eksportforeningen for Avlssvin (SEA) DSP stillede som vilkår for Dan-avl besætninger, krævede forhåndsgodkendelse af køberne, var betænkelige i henhold til konkurrencelovens §§ 6 og 11 og EF art. 81 og 82. SEA var i praksis undtaget for denne bestemmelse. Da i en dybdegående undersøgelse af forholdene ville være tidskrævende, og DSP var villig til at indgå en tilsagnsløsning valgtes dette, hvorefter sagen blev lukket efter efterlevelse af tilsagnene. Sagen fik en række efterspil, herunder en erstatningssag, der endeligt blev afgjort ved dom af 30/1-2017.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Litra

§§6, stk. 1 og 11, stk. 1

Brancher

Landbrug (svineavl)

Samhandeler

Ja