Mødedato: 16-06-1999

Svineavlssystemet DanAvl

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at vedtægterne for Salgs- og eksportforeningen af avlssvin for avls- og opformningsarbejdet (SEA), det blev udført under forretningskendetegnet DanAvl, ikke var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, med undtagelse af tre bestemmelser. To af bestemmelse gav DanAvl mulighed for at sætte loft over populationsstørrelserne i de enkelte racer. Bestemmelserne kunne dog gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, da andelen af svin der udtages til avl, kun udgjorde 5- proccent af den samlede population. Ifølge den tredje bestemmelse måtte avlerne ikke have kontrol med mere en 10% af en races renracede kuld. Da bestemmelsen var nødvendig for at sikre en beskyttelse mod sygdomsudbrud, fandt rådet, at der kunne gives en individuel fritagelse efte KL § 8, stk. 1. SEA’s øvrige vedtægter fandtes at være omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, men kunne gives en individuel fritagelse efte KL § 8, stk. 1, med undtagelse af bestemmelsen om opsigelsesvarsel, som rådet herefter påbød nedsat til 6 måneder.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Landbrug (svineavl)

Samhandeler

Ikke angivet