Vejledende udtalelese til Danske Svineproducenter

På baggrund af af en henvendelse på vegne af brancheorganisationen Danske Svineproducenter, som repræsentere ca 5200 svineproducenter, udsendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en vejledende udtalelse, vedrørende en foreslået prisportal. Portalen skulle gøre...

SPF-kontrakten

Konkurrencerådet fandt, at en aftale mellem SPF-selskabet og selvstændige landmænd kunne gives en individuel fritagelse fra forbuddet i KL § 6, stk 1, efter KL § 8, stk. 1. Aftalen indeholdte bestemmelser, der stillede krav til, at de svineavlere der indgik i aftalen...