Mødedato: 16-06-1999

SPF-kontrakten

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at en aftale mellem SPF-selskabet og selvstændige landmænd kunne gives en individuel fritagelse fra forbuddet i KL § 6, stk 1, efter KL § 8, stk. 1. Aftalen indeholdte bestemmelser, der stillede krav til, at de svineavlere der indgik i aftalen skulle opfylde en række betingelser for at kunne sælge deres svin, herunder at SPF-selskabet skulle forestå transporten. For at kunne indgå i samarbejde, skulle SPF-selskabet foretage sundhedskontrol af de enkelte svinebesætninger, for derved at kunne garantere overfor køberne, at disse besætninger var fri for en række sygdomme. Bestemmelsen om transport medvirkede til at sikre systemets troværdighed og sikkerhed og dermed også ordningens beståen. Konkurrencerådet anså derfor betingelser for individuel fritagelse opfyldt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Landbrug (Svin)

Samhandeler

Ikke angivet