Mødedato: 06-05-2013

Vejledende udtalelese til Danske Svineproducenter

Resumé

På baggrund af af en henvendelse på vegne af brancheorganisationen Danske Svineproducenter, som repræsentere ca 5200 svineproducenter, udsendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en vejledende udtalelse, vedrørende en foreslået prisportal. Portalen skulle gøre markedet mere gennemsigtig for den enkelte svineproducent, ved at gøre det muligt at sammenligne den enkelte svineproducents salgspris til en grisehandler med en gennemsnitlig historisk pris. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anerkendte at portalen kunne afhjælpe købermagt og producenterne reelt var pristagere, dvs. med begrænset evne til at påvirke markedsprisen. En markedspris, der endvidere var volantil, dvs. bevægede sig over kortvarige intervaller. I lyset heraf, og da indsamling og bearbejdning af oplysningerne ville ske via uafhængig tredjemand, havde styrelsen ikke reservationer.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Landbrug (Svin)

Samhandeler

Ikke angivet