Strukturordningen for sukkerroer

En anmeldt strukturordning mellem Danisco og Danske Sukkerroedyrkere, der skulle gøre det muligt for de enkelte sukkerroedyrkere at handle med dyrkningsrettigheder, blev påklaget af en række sukkerroedyrkere, idet ordningen indeholdte en prioteringsrækkefølge for...

Brancheaftale mellem Danisco og Danske Sukkerroedyrkere

Sagen vedrørte en brancheaftale mellem Danisco og Danske Sukkerroedyrkere. Konkurrencestyrelsen meddelte i pågældende anledning en ikke indgrebs erklæring i medfør af konkurrencelovens § 9 til brancheaftale inkl. tillægsaftaler om levering af sukkerroer parterne...