Mødedato: 28-11-2001

Brancheaftale mellem Danisco og Danske Sukkerroedyrkere

Resumé

Sagen vedrørte en brancheaftale mellem Danisco og Danske Sukkerroedyrkere. Konkurrencestyrelsen meddelte i pågældende anledning en ikke indgrebs erklæring i medfør af konkurrencelovens § 9 til brancheaftale inkl. tillægsaftaler om levering af sukkerroer parterne imellem. Efter styrelsens vurdering var der imidlertid visse aftalebestemmelser, der faldt uden for reguleringen i forordningen, og derfor ikke var omfattet af konkurrencelovens § 2, stk. 2. Dette drejede sig primært om tillægsbetaling for roer. Her mentes det, at markedet kunne påvirkes af sådanne bestemmelser, men samtidigt anså Konkurrencestyrelsen ikke bestemmelserne for at begrænse konkurrencen på markedet, idet den gjaldt alle aktører på markedet, inkl. den eneste køber.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 2

Brancher

Landbrug (sukkerroer)

Samhandeler

Ikke angivet