Mødedato: 27-08-2003

Strukturordningen for sukkerroer

Resumé

En anmeldt strukturordning mellem Danisco og Danske Sukkerroedyrkere, der skulle gøre det muligt for de enkelte sukkerroedyrkere at handle med dyrkningsrettigheder, blev påklaget af en række sukkerroedyrkere, idet ordningen indeholdte en prioteringsrækkefølge for muligheden for at købe rettighederne. Konkurrencerådet fandt, at strukturordningen var omfattet af fobrudet i KL § 6, og der kunne derfor ikke udstedes en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, stk. 1. Betingelserne for fritagelse efter § 8, stk. 1, var heller ikke opfyldt, hvorfor Konkurrencerådet udstedte påbud til Danisco og Danske Sukkerroedyrkere om at ophæve aftalen. Det blev afvist at undersøge sagen efter KL § 11, da klagen fuldt ud kunne vurderes efter §§ 6 og 8. Delvis ophævet af ankenævnet ved kendelse af 31/1-2005, idet ankenævnet ikke mente at ordningen kunne bedømmes frigjort fra den underliggende EU-ordning for sukkerroer. Ordningen havde således åbnet for omsætning af rettigheder, der ellers var tæt reguleret, hvilket rådets vurdering ikke havde taget tilstrækkelig hensyn til.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. §16, stk. 1

Brancher

Landbrug (sukkerroer)

Samhandeler

Ikke angivet