KMD A/S’ erhvervelse af enekontrol over Edlund A/S

Sagen vedrører en fusion mellem KMD A/S (”KMD”) og Edlund A/S (”Edlund”). Ved transaktionen erhvervede KMD samtlige aktier i Edlund med undtagelse af to datterselskaber, hvilket skabte en vertikal forbindelse mellem henholdsvis upstream-markedet for mainframe hosting...

Fusion mellem IBM og Truven

Sagen vedrører International Business Machines Corporation’s (IBM) erhvervelse af 100% af aktierne i Truven Holding Corp., der kontrollerer Truven Health Analytics, Inc. Derved opnåede IBM enekontrol over Truven Holding Corp. og indirekte kontrol over Truven. IBM var...