Mødedato: 04-04-2016

Fusion mellem IBM og Truven

Resumé

Sagen vedrører International Business Machines Corporation’s (IBM) erhvervelse af 100% af aktierne i Truven Holding Corp., der kontrollerer Truven Health Analytics, Inc. Derved opnåede IBM enekontrol over Truven Holding Corp. og indirekte kontrol over Truven. IBM var et børsnoteret selskab med aktier på New York Stock Exchange med interesser globalt indenfor en lang række IT løsninger og produkter. IBM er aktiv i Danmark via datterselskabet IBM Danmark ApS. Truven er et amerikansk selskab med base i Michigan, der leverer analytiske løsninger og services (“analytic solutions and services”) til sundhedssektoren. Derudover tilbød Truven yderligere værdi til de analytiske løsninger gennem rådgivning om resultatforbedring og analytisk rådgivning. Truven var hovedsageligt aktiv i USA, men havde i EU datterselskaber i England og i Belgien. I Danmark sælges Truvens produkter og services hovedsagligt direkte fra USA, idet Truven ikke har nogen fysisk tilstedeværelse i Danmark. I følge den vedtagne godkendelse forelå der en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. § 12 a, med en samlet omsætning, der overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 2. Af det sidste kan udledes, at fusionen er anmeldelsespligt, da det ene selskab har en omsætning på over DKK 3,8 milliarder i DK (formentlig IBM) og det andet en global omsætning på over DKK 3,8 milliarder (formentlig Truven). Fusionen var således alene anmeldelsespligtig pga. den særlige danske bestemmelse om anmeldelsespligt for visse internationale fusioner. Fusionen gav i øvrigt ikke anledning til reservationer og blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

IT

Samhandeler

Ikke relevant