Mødedato: 05-07-2016

KMD A/S’ erhvervelse af enekontrol over Edlund A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem KMD A/S (”KMD”) og Edlund A/S (”Edlund”). Ved transaktionen erhvervede KMD samtlige aktier i Edlund med undtagelse af to datterselskaber, hvilket skabte en vertikal forbindelse mellem henholdsvis upstream-markedet for mainframe hosting og downstream-markedet for policeadministration. Parterne havde angivet det relevante produktmarked til et marked for it-services, der bl.a. omfattede udviklings- og integrationsydelser, konsulentydelser, BPO (Business Process Outsourcing), it-outsourcing, hardwarevedligeholdelsesydelser og softwarevedligeholdelsesydelser. Jf. EU-praksis kunne der endvidere sondres generelt mellem tre overordnede produktmarkeder, omfattende (i) markedet for it-services, (ii) markedet for computerhardware og (iii) markedet for computersoftware. Det er i praksis blevet undersøgt om disse markeder kan segmenteres yderligere i forhold til funktionalitet og sektor, uden at der er taget endeligt stilling hertil. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en række kvalitative interviews med aktører på markedet inden for forsikrings- og pensionsbranchen. På baggrund af disse er der meget, der tyder på, at det relevante marked kan afgrænses mere snævert end et marked for it-services. Der er således meget, der tyder på, at det relevante marked kan afgrænses til et marked for it-systemer til administration af forsikringsporteføljer inden for livsforsikring og pension (policeadministration). Styrelsen lod dog spørgsmålet stå åbent. I følge parterne var både markedet for IT og markedet for policeadministration globalt, eller som minimum bredere end nationalt. Styrelsen kunne dog ikke fuldt tilslutte sig dette, men lod det stå åbent. Tredjepart gav overfor styrelsen udtryk for risiko for en markedsafskærmning. Fusionen indebar en vertikal forbindelse mellem henholdsvis det eventuelle upstream-marked for mainframe hosting og det eventuelle downstream-marked for policeadministration. Dette kunne medføre ensidige vertikale virkninger i form af inputafskærmning fra upstream-markedet til downstreammarkedet. Styrelsen gennemførte herefter en vurdering af (i) om KMD efter fusionen ville få mulighed for at hindre adgangen til input mærkbart, (ii) om KMD vil have incitament til dette, og (iii) om en afskærmningsstrategi vil skade downstream-konkurrencen betydeligt. Styrelsen afviste dette og godkendte fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

IT

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

(i) markedet for it-services, (ii) markedet for computer hardware og (iii) markedet for computer software.