Danske Entreprenørers individuelle forbehold

Sagen vedrørte danske Entreprenørers individuelle forbehold. Konkurrencestyrelsen foretog i sagen en vurdering af en liste fra Danske Entreprenører med forslag til formulering af individuelle forbehold. Listen beskrev en række “risici”, som...

Faglige forbehold anvendt af brancher under Byggeriets Firkant

Styrelsen meddelte den 8. februar 2001 organisationerne under Byggeriets Firkant, dvs. Danske Entreprenører, Byggeriets Arbejdsgivere, Dansk VVS og Elinstallatørernes Landsforening ELFO, at man på det foreliggende grundlag ikke fandt at deres faglige forbehold var i...

Almindelige betingelser for leje af mobilkraner

Styrelsen har den 23. oktober meddelt Danske Entreprenørers mobilkrangruppe, at fastsættelse af forsikringsvilkår i Deres Almindelige betingelser for leje af mobilkraner er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6. Derudover finder styrelsen, at kriterierne for...

Almindelige betingelser for leje af lift m.m.

Styrelsen har den 23. oktober meddelt Danske Entreprenørers liftgruppe, at fastsættelse af forsikringsvilkår i Deres almindelige betingelser for leje af lifte m.m. er omfattet af forbuddet i konkur-rencelovens § 6. Derudover finder styrelsen, at kriterierne for at...

Danske Entreprenørers love meddelt ikke-indgrebs erklæring

Styrelsen fandt, at Danske Entreprenørers love ikke indeholdte konkurrencebegrænsninger i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvorfor der kunne meddeles en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens § 9. Da Danske Entreprenørers love ikke udgjorde et...