Aalborg Kommunes køb af Nordjyllandsværket

Sagen vedrører en fusion, hvormed Nordjyllandsværket A/S1 køber Nordjyllandsværket fra Vattenfall A/S. Nordjyllandsværket er et såkaldt centralt kraftvarmeværk, der producerer elektricitet, varme og systemydelser. Med transaktionen vil Aalborg Energi-koncernens...

Energinet.dk købs af DONG Storage A/S

Sagen vedrører en fusion mellem Energinet.dk og DONG Storage A/S. Transaktionen indebærer, at Energinet.dk køber 100 pct. af aktierne i DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. Ved gennemførsel af transaktionen opnår Energinet.dk enekontrol over DONG Storage A/S....