Clear Channel bødevedtagelse

Konkurrencerådet fandt i 2017, at de to outdoor-medieudbydere Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S havde indgået en ulovlig aftale og/eller samordnet praksis om fælles rabatsatser for salg af reklameplads i outdoor-medier i perioden 2009-2015. Efter...

X mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Virksomhed X, der havde været genstand for en kontrolundersøgelse 26 april 2023, ønskede aktindsigt i navnet på den kilde, som via sin henvendelse til KFST havde udløst kontrolundersøgelsen samt en række andre oplysninger i henvendelsen. Disse var blevet censureret af...

Aalborg Kommunes køb af Nordjyllandsværket

Sagen vedrører en fusion, hvormed Nordjyllandsværket A/S1 køber Nordjyllandsværket fra Vattenfall A/S. Nordjyllandsværket er et såkaldt centralt kraftvarmeværk, der producerer elektricitet, varme og systemydelser. Med transaktionen vil Aalborg Energi-koncernens...