Anmeldelse af vurderingsaftaler

Konkurrencestyrelsen har meddelt Nordea Kredit en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9 for en samarbejdsaftale mellem Nordea Kredit og et antal DanBolig erhvervsmæglere om vurdering af erhvervsejendomme. Ifølge aftalen kan Nordea Kredit overlade den...

Ejendomssalg til Københavns Lufthavne

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at Dragør Kommune havde solgt en række erhvervsejendomme til en for lav pris til Københavns Lufthavn. Styrelsen fandt, at prisen var næsten den samme som den offentlige vurdering, og da der ikke var andre sammenlignelige salg i...

Standardaftale for ejendomsadministration

Konkurrencestyrelsen fandt, at 3 betingelser i en af Administratorforeningen anmeldt frivillig standardadministrationaftale ikke kunne gives en individuel fritagelse fra forbuddet i KL § 6, stk. 1, efter KL § 8, stk. 1, da de ikke bidrog til styrkelsen af...