Mødedato: 23-02-2000

Standardaftale for ejendomsadministration

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at 3 betingelser i en af Administratorforeningen anmeldt frivillig standardadministrationaftale ikke kunne gives en individuel fritagelse fra forbuddet i KL § 6, stk. 1, efter KL § 8, stk. 1, da de ikke bidrog til styrkelsen af effektiviteten. Det drejede sig om 1) en bestemmelse, hvorefter administratorhonoraret reguleres årligt efter udviklingen i forbrugerpristallet, 2) bestemmelse faste betalingsbetingelser og 3) en bestemmelse, hvorefter et foreningsmedlem, der overtog administrationen af en ejendom, der tidligere var administreret af en kollega, skulle sikre sig, at forholdet med den tidligere administrator var afviklet eller at der var taget skridt til at forholdet skulle bedømmes ved domstol eller voldgift. Styrelsen lagde vægt på, at bestemmelser om prisregulering og betalingsbetingelser tilskyndede til at ensartede prisforhøjelser og betalingsbetingelser, hvorfor der opstod en konkurrencebegrænsning medlemmer imellem. Endvidere ville den tredje bestemmelse begrænse ejendomsejernes muligheder for at vælge ny administrator.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Ejendom

Samhandeler

Ikke angivet